Kamila Slocinska

Paradis

Bilag undervisningsforløbet:

Fase 1:

Fase 3:

Fase 4d:

Koden til materialet sendes til tilmeldte lærere sammen med undervisningsmaterialet.
Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.