Hvor der er vand, er der liv

Bilag undervisningsforløbet:

Illustrationer til forløbet:

YouTube:

Koden til materialet sendes til tilmeldte lærere sammen med undervisningsmaterialet.
Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.