Tilmelding

Jesus og juleevangelierne

De fleste kender juleberetningen med stjernen over stalden, Maria, Josef, de hellige tre konger, hyrderne, oksen og æslet. De færreste ved, at der findes to forskellige juleevangelier, hvor hyrderne hører til i det ene, mens de vise mænd hører til i det andet. 

I dette projekt skal eleverne arbejde med begge Bibelens udgaver af juleevangeliet. De skal undersøge, hvad der rent faktisk står i juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi. Gennem tiden har Bibelens læsere selv udfyldt de tomme huller i fortællingen og digtet videre på indholdet: For eksempel er de oprindelige vise mænd blevet til tre konger – sandsynligvis på grund af de tre kostbare gaver til Jesusbarnet. Begge juleevangelier er også i sig selv senere tilføjelser til Bibelen, som ligner fødselsberetninger om andre store mænd i samtiden. 

Eleverne starter i et udefra-perspektiv, hvor de systematisk undersøger juleevangelierne hos Matthæus og Lukas. Eleverne møder senere indefra-perspektivet, når de arbejder med et præsteinterview om juleevangelierne i en nutidig og trosmæssig sammenhæng. 

Gennem opgaver og øvelser tilegner eleverne sig viden om forskellene mellem de to juleevangelier, om Bibelen som kilde samt om kristen tradition og videredigtning. Eleverne kommer dermed til at arbejde med en analytisk og undersøgende tilgang til de to bibelske tekster.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: 6
Periode: November

Tilmelding