Tilmelding

Navn*

E-mail*

Mobil*

Skole*

Klasse*

Antal elever*

Evt. kommentarer

På rejse med Grundtvig

Få har som Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i de vigtige og folkelige samfundsinstanser som folkeskole, folkekirke og folketing. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelse: Det folkelige er det, som binder os sammen, trods vores forskelligheder. 

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie. Her finder to børn en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. 

Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. 

Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv: en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund. 

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i. 

Tilmeldte lærere modtager tegneserie, dialogkort, kuffert og undervisningsvejledning. Projektet har fået opmærksomhed andre steder, læs fx her på Folkekirken.dk.

Materialet udbydes kun til skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune. 

Materialet sendes senest i oktober. Skal du bruge materialet tidligere, så skriv hvornår i feltet “Evt. kommentarer”.

Målgruppe: 5.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: 7-8
Projektperiode: Hele året

Tilmelding

Navn*

E-mail*

Mobil*

Skole*

Klasse*

Antal elever*

Evt. kommentarer