Tilmelding

Navn*

E-mail*

Mobil*

Antal elever*

Klasse*

Skole*

Evt. kommentarer

Julens krydderier

Et projekt om juleevangelierne og julesalmer

De fleste kender julefortællingen med stjernen over stalden, Maria, Josef, Jesusbarnet, de hellige tre konger, hyrderne, oksen og æslet. De færreste ved, at der findes to forskellige juleevangelier, hvor hyrderne hører til i det ene, og de vise mænd i det andet.

I projektet skal eleverne arbejde analytisk med begge Bibelens udgaver af juleevangeliet. De skal undersøge, hvad der rent faktisk står i juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi. For gennem tiden har Bibelens læsere selv udfyldt tomme huller i fortællingen og digtet videre på indholdet, fx er de oprindelige vise mænd blevet til tre hellige konger – sandsynligvis på grund af de tre kostbare gaver til Jesusbarnet. Eleverne skal også undersøge de to evangelister Matthæus og Lukas’ hensigter med at skrive juleevangelierne og finde ud af, hvorfor de skrev, som de gjorde.

Endvidere skal eleverne arbejde med udvalgte julesalmers krydderier samt de religiøse fortolkninger, så de bliver bevidste om indefra-perspektivet i religioner.

Og endelig skal eleverne også selv have den store krydderihylde frem og forsøge sig med at krydre en bibelsk fortælling. 

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: 5
Periode: November-december

Tilmelding

Navn*

E-mail*

Mobil*

Antal elever*

Klasse*

Skole*

Evt. kommentarer