Tilmelding

Navn*

E-mail*

Mobil*

Skole*

Klasse*

Antal elever*

Evt. kommentarer:

Luk døren for helvede!

Enden på komedien med Dante og Jesper Wung-Sung

Svovlsøer, syndere og Satan. Horn, hove og hugtænder. Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor detaljerigdom er gengivet i billedkunsten, i folketroen og i populærkulturen. De fleste af disse forestillinger stammer ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri i begyndelsen af 1300-tallet. Men hvordan endte det med at være sådan? Og hvorfor er det stadig, 700 år senere, Dantes version af helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse? 

Eleverne skal i dette projekt arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel, samt den nyskrevne novelle Enden på komedien af Jesper Wung-Sung. Med afsæt i teksterne skal de linde på døren til helvede og undersøge begreberne lykke og lidelse samt Den Guddommelige Komedies intertekstualitet og virkningshistorie.

Eleverne skal på et kirkebesøg undersøge, hvilke forestillinger der er om helvede i folkekirken i dag. På baggrund af dette besøg og arbejdet med teksterne skal eleverne afslutningsvis fremstille en collage, der kombinerer Dantes udlægning af helvede med populærkulturen og folkekirkens. Collagen er på samme tid en evaluering og et muligt produkt i forbindelse med afgangsprøven. 

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk
Lektioner: 8-10 + kirkebesøg
Periode: Januar-februar

Tilmelding

Navn*

E-mail*

Mobil*

Skole*

Klasse*

Antal elever*

Evt. kommentarer: