Tilmelding

Navn*

E-mail*

Mobil*

Skole*

Klasse*

Antal elever*

Evt. kommentarer

Magt, ære og evighed

Begreberne magt, ære og evighed er omdrejningspunkter for dette projekt. De er at finde i den to tusind år gamle kristne bøn Fadervor, men er samtidig yderst aktuelle – både i samfundet og på individniveau.

  • Hvilke forskellige former for magt findes der egentlig?
  • Handler ære om pomp og pragt, selvrespekt eller noget helt tredje?
  • Er evighed tid uden begyndelse og uden ende?

Det er spørgsmål som disse, der tages op i undervisningsmaterialet. Gennem arbejdet med centrale tekster, udblik til religionerne islam, jødedom og hinduisme samt øvelser får eleverne mulighed for at tage livtag med begreberne magt, ære og evighed.

Lærervejledningen indeholder et forslag til opgivelse i forbindelse med afgangsprøven i kristendomskundskab.

Fotos: Christoffer Brekne.

Materialet udbydes kun til skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune. 

Materialet sendes senest i oktober. Skal du bruge materialet tidligere, så skriv hvornår i feltet “Evt. kommentarer”.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: 5-8

Tilmelding

Navn*

E-mail*

Mobil*

Skole*

Klasse*

Antal elever*

Evt. kommentarer