Tilmelding

Navn*

Email*

Mobil*

Antal elever*

Klasse*

Skole*

Jeg har allerede undervisningsvejledningen og ønsker blot en ny kode, så jeg kan tilgå hjemmesiden i dette skoleår*:
JaNej

Evt. kommentarer

Hvorfor er fastelavn mit navn?

– Om den kirkelige og den folkelige fastelavn

Fastelavn omtales ofte som børnenes fest, og mange børn i Danmark har sikkert også deltaget i tøndeslagning, raslet, sunget, gået fra dør til dør fastelavns-søndag eller spist fastelavnsboller.

Trods kendskabet til fastelavnstraditioner ved de færreste nok, hvilken forbindelse fastelavn har til folketro og folkelig tradition for slet ikke at tale om forbindelsen til kristendommen. Efter Reformationen forsvandt den kirkelige faste som praksis, men fastelavn som fest og folkelig skik bestod.

I dette projekt skal eleverne undersøge disse forbindelser og et centralt element i undersøgelsen er de to kategorier: Kirkens fastelavn og Folkets fastelavn. Elementer fra kategorierne er illustreret i nogle ‘huskebilleder’, der løbende udvælges og hænges på klassens store fælles fastelavnsris. Gennem undersøgelsen finder eleverne også frem til svaret på det spørgsmål, som projektets titel stiller: Hvorfor er fastelavn mit navn?

I projektet indgår et elevhæfte til hver elev og en del af formidlingen i projektet sker gennem filmklip, powerpoint og oplæsning af en bibelsk fortælling. 

Desuden er der mulighed for at inddrage andre religioners fastetraditioner.

Museum Østjylland bidrager til projektet med korte film om de folkelige traditioner omkring fastelavn. 

Målgruppe: 1.-3. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: 6-7
Periode: Januar-marts

Tilmelding

Navn*

Email*

Mobil*

Antal elever*

Klasse*

Skole*

Jeg har allerede undervisningsvejledningen og ønsker blot en ny kode, så jeg kan tilgå hjemmesiden i dette skoleår*:
JaNej

Evt. kommentarer