Bestil her

NYHED – TID TIL TANKE

– Filosofiske undersøgelser – nu med nye artikler

Tid til tanke er en netbaseret artikelbase med præsentation af forskellige kristendomsfaglige temaer. Hver artikel er sammensat af forskellige modaliteter, fx tekst, illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål.

Artikelbasen udbygges løbende, men indeholder pt. følgende:

  • Frihed – NY 
  • Tilgivelse – NY
  • Universet
  • Tro
  • Kærlighed
  • Håb
  • Humor
  • Fjendskab
  • Lykke

I hver artikel præsenteres forskellige vinkler og perspektiver på temaet, som efterfølgende bringes i spil, når eleverne mere filosofisk skal undersøge temaet.

Tid til tanke lægger op til at arbejde filosofisk, hvilket betyder, at det er elevernes egne tanker, som er i centrum. Hvad betyder håb for vores liv? Er fjendskab uundgåeligt – eller måske snarere nødvendigt? Bestemmer vi selv, om vi vil være lykkelige?

Til hver artikel følger en metodisk vejledning, som beskriver, hvordan man gennem filosofiske øvelser og samtaler kan arbejde med artiklen og temaet. Herved bringes forskellige perspektiver og forståelser frem, og eleverne opdager, at temaerne ofte optræder i deres eget liv, at de er meget komplekse, og at forskellige mennesker gør sig forskellige tanker.

Materialet udbydes kun til skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune. 

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: Ca. 3 pr. tema
Projektperiode: Hele året

Bestil her