Bestil her

TID TIL TANKE

– filosofiske undersøgelser i udskolingen

Tid til tanke er en netbaseret artikelbase med præsentation af forskellige kristendomsfaglige temaer. Hver artikel er sammensat af forskellige modaliteter, fx tekst, illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål.

Artikelbasen udbygges løbende, men indeholder pt. følgende syv artikler:

  • Universet
  • Tro
  • Kærlighed
  • Håb
  • Humor
  • Fjendskab
  • Lykke

I hver artikel præsenteres forskellige vinkler og perspektiver på temaet, som efterfølgende bringes i spil, når eleverne mere filosofisk skal undersøge temaet.

Tid til tanke lægger op til at arbejde filosofisk, hvilket betyder, at det er elevernes egne tanker, som er i centrum. Hvad betyder håb for vores liv? Er fjendskab uundgåeligt – eller måske snarere nødvendigt? Bestemmer vi selv, om vi vil være lykkelige?

Til hver artikel følger en metodisk vejledning, som beskriver, hvordan man gennem filosofiske øvelser og samtaler kan arbejde med artiklen og temaet. Herved bringes forskellige perspektiver og forståelser frem, og eleverne opdager, at temaerne ofte optræder i deres eget liv, at de er meget komplekse, og at forskellige mennesker gør sig forskellige tanker.

Praktisk

Projektet indeholder forslag til elevprodukter, der kan anvendes som kulturteknik ved afgangsprøven.

Tid til tanke indebærer et forberedende kursus med bl.a. Finn Thorbjørn Hansen.

Kom og bliv klædt på til at lave filosofiske øvelser med din klasse.

Målgruppe: 7. – 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: Ca. 3 pr. tema
Projektperiode: Hele året
Kursus: Mandag d. 26/8 kl. 14 – 16.30 (se under kurser)

Bestil her