Ungdommen nu til dags!

– Hvad er det gode ungdomsliv?

PowerPoint eller pdf-præsentation:

Elevtekster:

Kopiark:

Manuskripter til Scene 6:

Koden til lærervejledning, metodisk vejledning og til elevartiklerne sendes til tilmeldte lærere. Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.