Tid til tanke

– Filosofiske undersøgelser

Lærervejledning

Se her!

Metodisk vejledning til:

Artiklerne som eleverne skal arbejde med findes her.

Koden til lærervejledning, metodisk vejledning og til elevartiklerne sendes til tilmeldte lærere. Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.