Tid til tanke

– Filosofiske undersøgelser

Lærervejledning og elevartikler:

Metodisk vejledning til:

Koden til lærervejledning, metodisk vejledning og til elevartiklerne sendes til tilmeldte lærere. Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.