Stald, stue og stamværtshus

Materiale

Oplæsning af:

Koden til bilagene sendes til tilmeldte lærere sammen med undervisningsmaterialet. Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.