Når billeder taler med

PowerPoints til undervisningsmaterialet:

Koden til PowerPoints sendes til tilmeldte lærere sammen med undervisningsmaterialet. Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.