Når billeder taler med

PowerPoint til undervisningsmaterialet:

Koden til PowerPoint sendes til tilmeldte lærere sammen med undervisningsmaterialet. Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.