Hvorfor er fastelavn mit navn?

Om den kirkelige og den folkelige fastelavn

PowerPoint eller pdf om fastelavn:

Film:

Film om fastelavn:

Koden til materialet sendes til tilmeldte lærere sammen med undervisningsmaterialet.
Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.