100% Fremmed?

Streaming: 

  • Se dialogmødet her (kan først ses i uge 41)

Bilag

Koden til materialet sendes til tilmeldte lærere sammen med undervisningsmaterialet.
Koderne virker i indeværende skoleår og kan forlænges ved gentilmelding til projektet.