ritualer

– Livsovergange før og nu

Et ritual er en serie af handlinger, som udføres på nogenlunde samme måde hver gang. Nogle ritualer har éngangskarakter og markerer en overgang i livet, et før-og-efter. Andre ritualer gentages ofte som en væsentlig og fællesskabende struktur i menneskers liv. 

Ritualer kan både være farlige og dramatiske eller afdæmpede og ufarlige. De kan desuden være religiøse eller ikke-religiøse. De ældste ritualer er flere tusinde år gamle, men der kommer stadig nye ritualer til, fordi de gamle ritualer eksempelvis ikke er dækkende for de svære overgange og det tabubelagte i tiden. 

I projektet undersøges det, hvad et ritual er og kan, og hvordan det er opbygget. Eleverne skal arbejde med forskellige overgangsritualer, og de skal desuden konstruere deres eget ritual. 

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: 6
Projektperiode: Januar-februar