Bestil her

HYMNS FROM NINEVEH

At arbejde med de danske salmer er en del af beskrivelserne i Fællesmål, hvor der står: ”Kunstneriske udtryk, herunder salmer og sange, vælges således, at elevernes egne livstydninger udfordres i mødet med centrale kristne tanker, som disse er formuleret i poetisk form”.

Bandet ”Hymns from Nineveh” betegner selv deres sange som hymner eller elegier – altså lovprisninger og klagesange, der er inspireret af kristendommen og salmedigtere som Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig.

Formålet med dette projekt er, at eleverne får mulighed for at lære nogle danske salmer at kende og blive bekendt med det religiøse sprog. De bliver præsenteret for det fællesmenneskelige vilkår, at vi alle skal dø, selvom vi føler, at vi har noget i os, der rækker ud over vores levetid. Vi kender afmagten, ensomheden og tilværelsens usikkerhed uden at vide noget klart svar, der viser, at alt kan gå op i en højere enhed.  Alligevel er det et sådant svar, salmedigterne forsøger at give hver på deres måde. Også ”Hymns from Nineveh” forsøger at give sit personlige bud på et sådant svar, men ikke på en så afklaret måde, at der er tale om en fastlåst dogmatik. Læseren eller lytteren må selv arbejde videre med sin fortolkning. I mødet med salmedigterne og ”Hymns from Nineveh” introduceres eleverne således for en religiøs livstydning og forståelse af tilværelse, der udfodrer deres egen.

Sider: 50
Pris: 150 kr. + porto

Materialet er gratis for skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune. 

Målgruppe: 8. – 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab, musik og dansk

Bestil her