HELGI DANER

– Da danerne blev kristne

Alt materiale er AFSAT

Forfatter Josefine Ottesens seneste historiske roman, Helgi Daner, er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i fortællingen om Helgi Daner arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider. Tilmeldte klasser modtager et klassesæt af denne udgave af fortællingen. Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et “break”, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer. Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet.

Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.

Der er et begrænset antal.

Materialet tilbydes kun til skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune. 

Målgruppe: 5. – 6. klasse
Fag: Dansk, kristendom & historie
Lektioner: 15 lektioner