Tilmelding


Læs mere og tilmeld dig et af de tre projekter, der er knyttet til kurset:

Grundtvig

Afskaf skolen! ­­­– så direkte udtrykte Grundtvig sig i folketinget i 1855. Ikke desto mindre fik hans forestillinger om en god skole, en god undervisning og en god lærer stor og afgørende betydning for den pædagogiske tænkning i Danmark. I foredraget vil Grundtvigs pædagogiske tanker blive præsenteret og relateret til en skolevirksomhed i en moderne skole.

Kurset byder på oplæg ved Thorstein Balle, cand. pæd. og seniormedarbejder ved Grundtvigsk Forum. Skoletjenesten introducerer desuden til de tre projekter om Grundtvig.

Hvor: Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, 8960 Randers SØ

Hvornår: Mandag d. 5/9 kl. 14.00 – 16.30.

Målgruppe: Lærere, der har tilmeldt sig et af følgende tre projekter om Grundtvig:
Hver fugl synger med sit næb (indskoling),
På rejse med Grundtvig (mellemtrin)
Hvor er opladeren? (udskoling)

Tilmelding

Læs mere og tilmeld dig et af de tre projekter om Grundtvig: