Pædagogisk medarbejder

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager søger pædagogisk medarbejder

Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers Nordre, Randers Søndre, Favrskov og Hobro-Mariager (FUSR) Provstier i Århus Stift søger en pædagogisk medarbejder til ansættelse med et ugenligt timetal på 37.

FUSR har i mere end 25 år udviklet og udbudt undervisningsprojekter til grundskolerne i området. Vi er tre medarbejdere, der udvikler, tilbyder, evaluerer og koordinerer tværfaglige undervisningsprojekter med fokus på kristendomsfaget og i lyset af Fælles Mål for Folkeskolen. Vi tilbyder kurser og workshops for både lærere, præster og elever og er tilknyttet et landsdækkende arbejdsnetværk, der bl.a udbyder landsdækkende undervisningsprojekter med op mod 2000 deltagende klasser. Se glimt fra projekter og andet på facebooksiden: Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager.

 

Vi søger

En medarbejder som er læreruddannet med linjefag i kristendomskundskab/religion og med stor interesse for det religionspædagogiske arbejde. Opgaven er at formidle viden om kristendommens indhold og historie ved at udarbejde undervisningsprojekter og gennemføre arrangementer, der henvender sig til grundskoleelever i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager Kommune. Din opgave bliver at være med til at styrke og udvikle skoletjenestens pædagogiske og kristendomsfaglige praksis i et tæt teamsamarbejde med de øvrige medarbejdere og at bidrage til udvikling af  en digital bank af faste kursus- og undervisningstilbud fra skoletjenesten.

Vi tilbyder

  • Tre imødekommende og engagerede kolleger: en teologisk medarbejder og daglig leder, en administrativ medarbejder og en pædagogisk medarbejder, der alle indgår i sparring og samarbejde. 
  • En spændende stilling med mange forskellige samarbejdspartnere inden for folkekirke, skole og kultur. 
  • En fast ugentlig hjemmearbejdsdag.

Vi forventer

  •  At du har bred praktisk og teoretisk viden om pædagogik, didaktik og undervisning i grundskolen
  •  At du har en solid viden om folkeskolereformen og dens pædagogiske intentioner.
  • At du er kompetent inden for de digitale medier og brug af IT i undervisningssammenhænge
  • At du er udadvendt og opsøgende i dine arbejdsopgaver i forhold til både skoler, kirker og andre kulturinstitutioner.
  • At du er god til at holde fokus og skabe overblik.
  • At du selvstændigt og i åbent samarbejde kan udarbejde undervisnings-projekter, som har relevans og interesse for lærere og elever i grundskolen.
  • At du sammen med skoletjenestens øvrige medarbejdere udbyder kurser og evt. undervisning. 

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.

 

Der er tale om en fuldtidsstilling (37 t. ugl.).

Arbejdsstedet er Staldgårdsgade 2, 8900 Randers C.

Der må påregnes en del kørsel, da skoletjenesten dækker et stort geografisk område.

 

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer og protokollat for kirke- og kulturmedarbejdere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk


Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidlige har haft ansættelse som sognemedhjælper eller er læreruddannet med kristendomskundskab som linjefag.

 

En medarbejder, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398,14 kr. -371.527,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 294.418,48 kr. (nutidskroner). 

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for stillingen, aflønnes i løngruppe 2. 
Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418,48 kr.-420.597,22 kr. (nutidskroner). 
Fikspunktet er 308.437,74 kr.(nutidskroner).

 

Ansøgningsfrist: d. 29. oktober 2018

 

Ansøgningen sendes til Liselotte Skrejborg Hansen, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C.  /mail: LRIN@km.dk

 

Vi forventer at afholde samtaler: mandag d. 5. nov. 2018 og onsdag d. 7. nov. 2018. 

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision