Persondataforordning

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

  • Hvilket projekt, man ønsker at tilmelde sig. I det enkelte projekt kan der være tilknyttet ”ud af huset”-besøg så som kirkebesøg, koncerter, lærerkurser mv. 
  • Skolens navn
  • Lærerens navn
  • Navn på den tilmeldte klasse og antallet af elever
  • Lærerens e-mail
  • Lærerens telefonnr. 
  • Mappen med e-mails omkring projekttilmeldinger
  • Excel-arket med projekttilmeldinger

Endvidere oplyses følgende:     

Telefon: 8643 0080www.fusr.dk

Formålet med persondatapolitikken er at forklare, med hvilket formål vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med projekttilmelding, og hvordan oplysningerne beskyttes.


Læreren tilmelder sin klasse til et projekt eller bestiller materialer ved at benytte tilmeldingsformularen på www.fusr.dk.

Læreren angiver ved projekttilmelding følgende oplysninger:


 

Projektets navn angiver, hvilket projekt læreren ønsker at tilmelde sig. Lærerens oplysninger kobles udelukkende til dette projekt.

Skolens og lærerens navn benyttes til at udsende det fysiske projektmateriale til skolen. Klassens navn bruges til at sikre, at flere lærere ikke tilmelder samme klasse til samme projekt, og at materialet henvender sig til det pågældende klassetrin. 

Antallet af elever bruges til at medsende det nødvendige antal elevmaterialer, når sådanne er indeholdt i projektet. Desuden anvendes antallet elever i en klasse til at sikre, at der ikke deltager flere elever, end det er hensigtsmæssigt i forhold til arrangementet.  

Lærerens e-mail og telefonnummer bruges til projektkoordinering. Fx orientering om, hvornår læreren modtager projektmaterialerne, til at udsende links til projekthjemmesider og til at koordinere ”ud af huset-besøg” mv. Endvidere sender vi en reminder på e-mail eller sms til den enkelte lærer ved koncerter, workshops mv. 

Behandling af oplysninger

Lærerens navn, e-mail og telefonnummer bliver videregivet til samarbejdspartnere i forbindelse med et ”ud af huset-besøg” med klassen. Det er fx den involverede præst eller organist i forbindelse med et kirkebesøg; samarbejdspartnere ved workshops, lærerkurser mm. Dette sker, så besøgets logistik kan aftales, og så læreren kan få besked omkring aflysninger, ændringer og anden information omkring besøget. Oplysningerne videregives kun i forbindelse med det konkrete projekt, hvor læreren har tilmeldt sig et projekt, der foregår ”ud af huset”.

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager Provstier udarbejder hvert år statistisk materiale. Her er der en oversigt over, hvilke skoler der har deltaget i hvilke projekter. Der er hverken oplyst navn eller klassetrin. 

I Skoletjenesten har vi en kontaktperson tilknyttet hver skole. Her benyttes lærerens og skolens navn, når vi udsender årsplanen - et fysisk katalog med tilbud fra FUSR i næstkommende skoleår. Endvidere benyttes kontaktlærerens e-mail, når der er ledige plads ved et kursus eller på et projekt.

Opbevaring og beskyttelse af oplysninger

De oplysninger læreren angiver ved projekttilmelding (skolens navn, lærerens navn, navn på den tilmeldte klasse og antallet af elever, lærerens e-mail og lærerens telefonnummer) indtastes manuelt i et excel-ark af den administrative medarbejder. Dette excel-ark ligger i Dropbox, og kun medarbejderne i skoletjenesten kan tilgå det. 

Oplysningerne opbevares i det skoleår, hvor projektet afvikles.

Ved skoleårets afslutning slettes: 

 

·         Skoletjenesten gemmer en liste i Dropbox over projekttilmeldinger, hvor kun skolens navn, klassens navn og projektets navn fremgår. Denne liste bruges til at evaluere på skolernes projekttilmelding og til at sikre, at en klasse ikke tilmeldes et projekt, de tidligere har arbejdet med. Denne liste ligger i Dropbox og kan kun tilgås af projektmedarbejderne.

FUSR opbevarer en fysisk kopi af indeværende skoleårs projekttilmeldinger i et aflåst rum. Denne liste benyttes til at genskabe projekttilmeldingerne i tilfælde af et datanedbrud. 

Læreren er velkommen til at angive e-mail og telefonnummer til skolens kontor frem for egne oplysninger. 

Hvis man ønsker at blive slettet fra listen over projekttilmeldinger eller ønsker sine kontaktoplysninger for indeværende skoleår slettet, kan Skoletjenesten kontaktes.

TILMELDING TIL NYHEDSBREV

Tilmelder man sig Skoletjenestens nyhedsbrev, vil vi bevare emailadr. indtil, at man igen afmelder sig. Man kan afmelde sig på tina@fusr.dk

Kontakt

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager kan kontaktes på:

E-mail: info@fusr.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision