Ternet Ninja

- ET FILOSOFISK FORLØB OM DET GODE 

  • 4. - 6. klasse
  • Kristendomsundervisning og dansk
  • 8 + biografforestilling
  • Januar - februar
  • Kursus mandag d. 26/8 kl. 14 - 16.30

Med udgangspunkt i Anders Matthesens fortælling om Ternet Ninja, arbejdes der i dette projekt med spørgsmålet om, hvad en god handling er. Er nogle handlinger altid gode? Hvem afgør, om en handling er god? Er retfærdige handlinger også gode handlinger?

I projektet er der fokus på elevernes egne tanker, som får form gennem filosofiske øvelser og samtaler med inspiration fra Ternet Ninja og en række bibelske tekster.

I Ternet Ninja møder vi både hævn, hjælpsomhed og nedladenhed, gode og dårlige handlinger. De mange perspektiver på menneskets handlinger er i fortællingen sat ind i en konkret kontekst, som er genkendelig og vedkommende for mange børn og unge.

Samtidig møder vi også udfordringer og perspektiver på den gode handling gennem flere af Bibelens fortællinger. Disse inddrages i projektet som inspiration til elevernes filosofiske tanker.

Projektet tænkes inden for rammerne af FN’s Verdensmål nr. 16 om retfærdighed.

Kursus

  • Mandag d. 26/8 kl. 14 - 16.30
  • Sct. Clemens Kirke, Parkboulevarden 15, 8900 Randers C

Kom og bliv klædt på til at lave filosofiske øvelser med din klasse.

Kurset byder på:

Foredrag ved professor Finn Thorbjørn Hansen, AAU med titlen At møde verden med undren: Filosofi handler om at vække forundringssansen igen.

Læs om Finn Thorbjørn Hansens arbejde i udgivelserne At stå i det åbne (2010) og At møde verden med undren (2018).

Efterfølgende er der introduktion til følgende tre projekter ved skoletjenestens medarbejdere:

Indskolingen:
Den lille prins – en filosofisk undersøgelse af det gode liv, v. Christina Bergmann Lowe

Mellemtrinnet:
Ternet Ninja – et filosofisk forløb om gode handlinger, v. Louise Nabe-Nielsen

Udskolingen:
Tid til tanke – filosofiske undersøgelser i udskolingen, v. Anne Assenholt.

Skoletjenesten byder på en lille forfriskning.

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision