Hvor går grænsen?

- ET PROJEKT OM FLAG

  • 4. - 6. klasse
  • Kristendomskundskab, historie og billedkunst
  • 8 - 10 + besøg på Randers Kunstmuseum
  • September - november
  • Workshop tirsdag d. 10/9 kl. 14 - 16

Sven Dalsgaard: Flag 1, 1971. Sven Dalsgaard: Flag 2, 1971. 
Billedet af flaskerne er venligst udlånt af Randers Kunstmuseum. 

Myten fortæller, at det er 800 år siden, at flaget Dannebrog faldt ned fra himlen tæt på Tallinn i Estland. Dannebrog er verdens ældste nationalflag, og myten om himmelfaldet har siden givet danskerne fællesskabsfølelse og identitetsforståelse.

Flag kan have stor betydning for menneskers identitet. Flagets betydning afhænger af, hvem der bruger flaget og i hvilke sammenhænge. Et flag kan signalere nationale grænser, som inkluderer nogle og ekskluderer andre. Et flag kan konstrueres, så man trækker på betydninger i fortiden, som man også ønsker at føre med ind i fremtiden. Et flag kan signalere politisk tilhørsforhold og værdimæssig overbevisning.

Med udgangspunkt i Dannebrog, Regnbueflaget og Menneskerettighedsflaget præsenteres eleverne for flagenes forskellige funktioner samt deres symbolske betydning. I projektet, som er udarbejdet i samarbejde med Randers Kunstmuseum, skal eleverne endvidere arbejde med deres eget kreative produkt, som skal afspejle faktorer, der har betydning for deres egen identitetsskabelse. Produktet udstilles på Randers Kunstmuseum – eller på skolen.

Kreativ workshop

  • Tirsdag d. 10/9 kl. 14 - 16
  • Billedskolen på Randers Kunstmuseum, Stemannsgade 2, 8900 Randers

Når eleverne har arbejdet med projektet om flag og fået indblik i flags forskellige betydninger, skal eleverne arbejde med fremstilling af et eget kreativt produkt. Elevernes produkt skal bidrage med noget om egen identitet ind i en større helhed – enten på Randers Kunstmuseum eller på skolen.

I denne workshop vil de to kunstnere Hesselholdt & Mejlvang, som også har værker med i udstillingen om flag på Randers Kunstmuseum, klæde lærerne på til at kunne sætte eleverne i gang med det kreative arbejde hjemme på skolerne.

Skoletjenesten byder på en lille forfriskning.

Læs mere om udstillingen Flag// Objekt, Ikon, Symbol på Randers Kunstmuseum. 

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision