RELIGIONSFRIHED - RUM TIL AT TÆNKE OG TRO 

 • 7. - 10. klasse
 • kristendomskundskab, samfundsfag og historie
 • 6 - 12 lektioner
 • projektet løber fra september til juni
 • lærerkursus d. 18. sept. Læs mere om kurset HER

Er religionsfrihed en selvfølge? Og hvilke begreber skal man kende, når man skal diskutere religionsfrihed på skolen og i lokalsamfundet? 

I projektet får eleverne kendskab til centrale begreber som menneskerettigheder, religionsfrihed, demokrati, sekularisering og forholdet mellem stat og individ. Eleverne lærer, hvordan religionsfriheden er blevet diskuteret og defineret igennem Europas historie, samt hvordan begrebet forstås i den samfundsaktuelle debat. 

En del af materialet består af et case-rollespil, hvor eleverne skal diskutere religion i forhold til en fiktiv udskolingsklasse, der er på lejrskole. Dertil kommer en række samfundsaktuelle cases fra medierne, som eleverne har mulighed for at diskutere. 

Ud over formidling af faglig viden er det projektets mål at bidrage til at opfylde et af folkeskolelovens dannelsesmæssige formål, nemlig at: ... forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre... præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

Afslutningsvist skal eleverne fremlægge forslag til, hvordan med lokalt kan arbejde med sameksistens og demokrati mellem forskellige religiøse og ikke-religiøse livssyn. 

Materialet indeholder: 

 • baggrundstekster til læreren
 • forslag til undervisningsforløb
 • elevhæfter
 • begrebskort og case-kort til bordrollespil
 • adgang til hjemmeside (kodeord sendes per mail) 
 • tilbud om forberedende kursus - læs mere om kurset HER

Persondataforordning

I henhold til den nye persondataforordning skal vi have din tilladelse til at benytte dine persondata (navn, email og mobil). 
I Skoletjenesten benytter vi udelukkende dine persondata i forbindelse med afvikling af projekter. I forbindelse med projekter, hvor der er et arrangement "ud af huset", videregives oplysningerne til involverede parter. 
Persondata slettes efter skoleårets udgang.

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision