REFORMATION - TESER, TRO OG TVIVL

 • 5. - 6. klasse
 • kristendomskundskab, historie og dansk
 • 12 - 14 lektioner + kirkebesøg
 • projektet løber fra september til juni

Mine kollegaer og jeg er enige om, at materialet er rigtig godt! Der er god variation i både materialer og (film, billeder, tekst) og indhold, som perspektiveres til vores hverdag og nutid, så det bliver nærværende. Lærerudtalelse fra evaluering af projektet. 

Nåede du ikke at arbejde med Reformationen i 2017, så har du heldigvis stadig chancen i år. 

Re:formation - teser, tro pg tvivl udbydes af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester til 5. og 6. klassetrin. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i anledning af 500-året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser, som satte reformationen i gang. Projektet er et tværfagligt for fagene kristendomskundskab, historie og dansk og tager udgangspunkt i forenklede Fælles Mål for folkeskolen.

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faglige temaer, der introducerer eleverne for Reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser:

 1. Verden i 1500-tallet
 2. Martin Luther og biblen
 3. Bogtrykkerkunsten
 4. Reformationen i Danmark
 5. Fællessang.

Tilmeldte lærere modtager:

 • lærervejning med undervisningsoplæg
 • Re:minder - bog til eleverne med opgaver og fakta om Reformationen
 • fem tegnefilm om projektets fem temaer
 • rap af Per Vers
 • manuskript til fortællespil i den lokale kirke.

Persondataforordning

I henhold til den nye persondataforordning skal vi have din tilladelse til at benytte dine persondata (navn, email og mobil).
I Skoletjenesten benytter vi udelukkende dine persondata i forbindelse med afvikling af projekter. I forbindelse med projekter, hvor der er et arrangement "ud af huset", videregives oplysningerne til involverede parter.
Persondata slettes efter skoleårets udgang.

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision