AT SKRIVE PÅ STJERNESPROG
- om skabelse og dét, der ligner

  • 7. - 10. klasse
  • kristendomskundskab og dansk
  • 8 - 10 lektioner + koncert
  • projektet løber i januar - februar
  • koncert d. 6. marts med Kristian UFO Humaidan

I et tværfagligt samarbejde mellem fagene kristendomskundskab og dansk får eleverne afsættet til at arbejde med skabelse både kristendomsfagligt og eksistentielt, samt danskfagligt og æstetisk.

Eleverne skal arbejde med begrebet skabelse teologisk set og gennem digtekunst og salmer. Med udgangspunkt i læsning af den gammeltestamentlige skabelsesberetning 1. Mosebog kap. 1 og den nytestamentlige beretning om Ordet, Johannesevangeliet kap. 1, får eleverne afsættet til at arbejde med deres eget ståsted og tilværelsessyn. Med fri reflekterende og æstetisk tænkning får eleverne enkeltvis mulighed for at sætte fokus på det gode og det besværlige ved at være og blive til. Eleverne skal gøre sig tanker om dét at 'skabe sig' og det at skabe sig et liv; tage stilling til det og ikke mindst at leve det. 

Rapper og tekstforfatter Kristian UFO Humaidan vil igangsætte og følge eleverne i en videobåret skriveproces. Denne proces skal lede eleverne på sporet af ord og sprog, der kan indsamle og koncentrere det menigsfulde i elevernes eget liv spejlet i deres omverden. 

Herefter arbejder eleverne selvstændigt med hver deres tekstudtryk, som er adgangsbilletten til en afsluttende koncert med Kristian UFO Humaidan. 

Hvis ikke man har mulighed for at deltage her, er projektet også velegnet at arbejde med på eksempelvis skolens årlige trivselsdag i marts. 

Projektet har fokus på folkeskolens dannelsesmæssige forpligtelse med særligt fokus på stk. 2: 

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 

Elevernes tekstudtryk kan evt. anvendes som produkt til afgangsprøven.

Med til projektet hører: 

  • lærervejledning med fasebeskrivelse og baggrundstekster
  • elevhæfter med opgaver, artikler og inspirationsmaterialer
  • hjemmeside med faseopdelte inspirationsvideoer med Kristian UFO Humaidan, der skal facilitere elevernes skriveproces
  • mulighed for deltagelse i udstilling af elevernes værker/koncert med Kristian UFO Humaidan i Sct. Mortens Hus, Salen, Staldgårdsgade 2, Randers. 

Persondataforordning

I henhold til den nye persondataforordning skal vi have din tilladelse til at benytte dine persondata (navn, email og mobil). 
I Skoletjenesten benytter vi udelukkende dine persondata i forbindelse med afvikling af projekter. I forbindelse med projekter, hvor der er et arrangement "ud af huset", videregives oplysningerne til involverede parter. 
Persondata slettes efter skoleårets udgang.

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision