RE:FORMATION - TESER, TRO OG TVIVL

 • 5. - 6. klasse
 • kristendomskundskab, historie og dansk
 • 12 - 14 lektioner + kirkebesøg
 • projektet løber fra august til juni 

Mine kollegaer og jeg er enige om, at materialet er rigtigt godt! Der god variation i både materialer (film. billeder, tekst) og indhold, som perspektiveres til vores hverdag og nutid, så det bliver nærværende. Udtalelse fra lærer i forbindelse med evaluering af projektet. 

Nåede du ikke at arbejde med Reformationen i 2017, så har du heldigvis stadig chancen i år. Re:formation - teser, tro pg tvivl udbydes af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester til 5. - 6. klassetrin. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i anledning af 500-året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser, som satte reformationen i gang. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem fagene kristendomskundskab, historie og dansk og tager udgangspunkt i forenklede Fælles Mål for folkeskolen.

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faglige temaer, der introducerer eleverne for Reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser.

 1. Verden i 1500-tallet
 2. Martin Luther og bibelen
 3. Bogtrykkerkunsten
 4. Reformationen i Danmark
 5. Fællessang.

Tilmeldte lærere modtager:

 • lærervejning med undervisningsoplæg
 • Re:minder - bog til eleverne med opgaver og fakta om Reformationen
 • fem tegnefilm om projektets fem temaer
 • rap af Per Vers
 • manuskript til fortællespil i den lokale kirke.

Persondataforordning

I henhold til den nye persondataforordning skal vi have din tilladelse til at benytte dine persondata (navn, email og mobil).
I Skoletjenesten benytter vi udelukkende dine persondata i forbindelse med, at der skal laves aftaler om afvikling af arrangementer. I forbindelse med kirkebesøg eller aftale herom videregives oplysningerne til den lokale præst.
Persondata slettes efter skoleårets udgang.

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision