TÆNK, FØR DU TALER!

TIRSDAG D. 22. AUGUST
KL. 12.00-15.30.
UNDERVÆRKET, STEMANNSGADE 9C, RANDERS. 

Hvis du finder det vigtigt, at dine elever kan udtrykke sig med mere end ord, og hvis du ønsker redskaber til at få dem i gang med netop det, skal du melde dig til det kursus, der knytter sig til projektet Tænk, før du taler!

Her vil Rikke Mandrella og Stine Guldborg fra Aarhus Teater Læring introducere jer til undervisningsprojektet gennem iscenesættelse og dramapædagogiske greb. Dette bruges til dels gennem kropsliggørelse at indtrykke Martin Luthers tid og tanker og dels at udtrykke egne refleksioner over Luthers bordtaler. 

Skoletjenesten byder på frokost. 

SENEST TILMELDING D. 12. AUGUST!

ESBJERG EVANGELIET

TORSDAG D. 24. AUGUST
KL. 13.00-15.30
RANDERS HOVEDBIBLIOTEK, DEN STORE SAL, STEMANNSGADE 2, RANDERS

Esbjerg Evangeliet er et vægmaleri af kunstneren Erik Hagens. Det tager udgangspunkt i de bibelske frotællinger fra skabelsens aller første dag til Jesu korsfæstelse og har i sit farverige udtryk både ungdomskunstens oprør og noget tegneserieagtigt over sig. Derfor appellerer billedsproget også umiddelbart og ligefremt til børn og unge. Det kalder på opmærksomhed og nærstudie af detaljen og foldes ud alt afhængigt af hvilke øjne, der ser.

Med udgangspunkt i billedet, vil tidligere lektor på University College Aalborg, cand. pæd. Inger Røgild, introducere dette mangefacetteret værk og dets muligheder for de lærere, der har tilmeldt sig projektet. Ved selv at gå på opdagelse i værket med enten indskolings-, mellemtrins- eller overbygnings-øjne, vil man opdage, hvor nemt det er at sætte de bibelske fortællinger tematisk og eksistentielt i spil. 

På kurset vil Skoletjenestens Peter Ulvsgaard give en kort introduktion til den nye digitale platform, der er udviklet til projektet.

Re:formation

TIRSDAG D. 12. SEPTEMBER
KL. 13.00-16.00
VIA CFU AARHUS, CERESBYEN 24, BYGNING C, 8000 AARHUS C

ONSDAG D. 13. SEPTEMBER 
KL. 13.00-16.00
UCN CFU, MYLIUS ERICHSENS VEJ 137, 9210 AALBORG SØ

I anledning af 500-året for Luthers opslag af de 95 berømte teser - udbyder Landsnetværket af Folkekirkelig Skoletjenester i efteråret 2017 et undervisningsprojekt til 5. og 6. klassetrin med titlen Re:formation - teser, tro og tvivl. Som introduktion til projektet tilbydes primo september 2017 lærerkurser med følgende indhold:

  1. Oplæg v. ph.d, højskolelærer Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole: "Hvad betyder reforemationen for is i dag? Hvad betyder det, at ethvert individ er enestående?"
  2. Skuespiller Jesper la Cour Andersen fra Det fortællende Teater introducerer et såkaldt "legende læseteater", der er en del af projektets kirkebesøg.
  3. En medarbejder fra de folkekirkelige skoletjenester præsenterer det samlede undervisningsmatteriale med nedslag i de temaer, som eleverne skal arbejde med. 

Tilmelding senest d. 12. august!

Bortebyen

TORSDAG D. 1. FEBRUAR 2018
KL. 14.00-17.00
HADSTEN SOGNEGÅRD, KIRKEVEJ 5, HADSTEN. 

Den danske digter Søren Ulrik Thomsen skriver om gravstedet, at det er det sted, hvor den døde ikke er: Dette "ikke-sted" er projektets kerne, og kurset er for både lærere og præster .

Kurset præsenterer det poetiske sprog som et sprog, der tager over, når det almindelige sprog bryder sammen og døden rammer os.
Ved kurset præsenteres forskellige sensoriske metoder til at vise de besøgende elever kirkegården, så den åbner sin fortælling og trøst på overraskende måder.

På kurset medvirker Rebecca Bach-Lauritsen, der vil bidrage med ord til sorgen, håbet, smerten og livet på kirkegården. Desuden vil skoletjeneste medarbejdere Louise Højlund og Peter Ulvsgaard præsentere projektets idé og vise eksempler på en åben måde at inddrage kirkegården som undervisningsrum.

Kurset arrangeres og afvikles i samarbejde med Skoletjensten i Silkeborg og henvender sig til lærere og præster fra Silkeborg, Favrskov, Randers og Hobro-Mariager. 

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Staldgårdsgade 2 - 8900 Randers C


Tlf: 86 43 00 80
Mail: info@fusr.dk
CVR: 1786 3541

Vi ønsker at udruste lærere

Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro - Mariager er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kirke og skole.
Læs mere om vores vision